Puisie piccirelle                        Home page

 

 

SE NASCE E SE MORE

 

Se nasce e se more,

se va ‘ngaléra

e puru se ésce!

Accussì Mastantoniu,

vino e cassôse a Santu Savastianu,

accussì Mastantoniu ci cuntava.

Luca, fatica e surôre,

Sabbatinu, musicista e pittôre,

Ugliérmu, cavagliu e carrétta,

carrétta e cavagliu,

cu friddu e cu callu,

pe via longa, pe via strêtta,

Ferdinandu, cirini e sicarétte...

e tant’ati chê chi se gli’arricorda.

Mo ‘nci sta cchiù nisciunu.

Se ne sô juti tutti, a unu a unu.

Se nasce, se campa ‘nu pocu,

se more... e tuttu fernisce.

 

 

se more = si muore; ‘ngaléra = in carcere; cassôse = gazzose; cuntava = raccontava; surôre = sudore; cavagliu = cavallo; sicarétte = sigarete; se gli’ arricorda = se li ricorda; nisciunu = nessuno; se ne so juti = se ne sono andati; se campa = si vive; fernisce = finisce.