Puisie piccirelle                        Home page

 

 

ALLA FUNTANA

 

E ne lla ŝpurcà st’acqua,

Annemarì!

ricéttenu

Nannina e Catarina,

«Gli panni re fìgliemu

i’ stong’ a lavà!

E fìgliemu téne

la vocca re méle.

Si lavu ‘sti panni,

ne ‘npozzu ŝpurcà!

E fìgliemu téne

ddui uôcchi, ddui stélle...

e po ddui vraccélle

chê  so ‘na buntà.

Ma tutte ‘ste cose...

Ma ponnu ŝpurcà?»

 

 

Annemarì = Annamaria; Nannina = Annetta; Catarina = Caterina; ŝpurcà = sporcare; ricéttenu = dissero; panni = biancheria; fìgliemu = mio figlio; téne = ha; méle = miele; ne ‘npozzu = non posso; uôcchi = occhi; vraccélle = braccine; ponnu = possono.