Pubblicazioni qui riportate       Collana Liberi Studi        Home page

 

Benedetto Pistocco

 

 

Canti re Lete

Liriche in vernacolo

 

 

Edizioni A.S.M.V

1984

 

Prefazione

Tosse

… lla stalla appicciata

Dèsèrtu

 

Paisiégliu

Tetésca (1943)

Karakiri

Fràtemu Léte

Spècchiu

 

Puisia

Ilàta

La casa pèrza

Vinu vinu

Meteturi

Scélle

‘Nu ciucciu e ‘na carta

Anima

Partènza

Sciucquagli

Siconda léttera

Priggione

Cane ‘nfussu

‘Nnammuratu

Primavèra

Primavèra corta

Pricipiziu

Scéuta

Staggione

La diga

Com’a sèmpe

Putecari e …

La vicchiarèlla

Ballarèlla

Scuru

Lettere

Gli malamènte

‘Mmièz’a lla via

Lu pane

Puru ché chiove

Tosse

Si tu m’avisse rittu

La parola fujùta

Vacanze

 

Notte e juorne

 

Paése

Cincu cunti re Léte

Vòria

Il dialetto

Turnà

Gli arrabèllu (1400)

‘N’ata luna

 

Chéllu ché fai

Cicciu gliù ‘ntruocchiu

Cani re città

Giudizi critici

Mò fa ddui anni

Calibardina (1800)

La tèrza faccia

 

 

Pubblicazioni qui riportate        Collana Liberi Studi       Home page